Podaci firme ::::.
Crvenog Barjaka bb
Kragujevac , 34000
Srbija
Tel.: 065/37-37-350
Fax: 034/373-735
Mapa

service description:

Lobo-dms je kompletan sistem za upravljanje dokumentacijom. Njegova stateless tehnologija omogućava pristup dokumentima čak i u uslovima kada loše konekcije ili slaba propusna moć mreže izbacuju iz stroja standardne dokument menadžment sisteme.

Lobo-dms može da ponudi:

* Jeftin startni paket
* Rešenje za preduzeća srednje veličine sa veoma velikom vrednošću za uloženi novac
* Stratešku dokument menadžment platformu za velike kompanije.

Počnite sa jednostavnim rešenjem i razvijajte se na pravi način. Lobo-dms je 100% skalabilan.


Proizvod - Lobo-dms

Lobo-dms je sistem za upravljanje dokumentacijom i reviziono sigurno arhiviranje. Predstavlja univerzalni alat za arhiviranje, skladištenje i obradu dokumenata kao i pretraživanje arhive, uz obezbeđivanje veoma visokog stepena automatizacije, komfora u radu i sigurnosti uskladištene dokumentacije. Baziran je na savremenim tehnologijama i trenutno je jedno od najinovativnijih rešenja na tržištu.

Lobo-dms omogućava da izbegnete gomilanje papira i nudi najbolja rešenja u optimizaciji vašeg posla. Brzim pristupom i automatskim arhiviranjem skeniranih i digitalnih dokumenata štedi vaše vreme i smanjuje troškove.

Ostali podaci:

  • Tel.: 065/37-37-350, 

vaše slike:

Arhiviranje
Arhiviranje dokumenata
Arhivska rešenja
Podaci firme ::::.
Viline vode b.b. Slobodna zona Beograd L12/4
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Podaci firme ::::.

service description:

SISTEM ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM

Zašto je potrebno upravljanje dokumentima?

Informacije sadržane u dokumentima ključne su za donošenje poslovnih odluka, te je njihova tačnost presudna.

Jedna od karakteristika savremenog poslovanja je sve brže gomilanje podataka i dokumentacije i potreba za njihovim razmjenjivanjem sa saradnicima, poslovnim partnerima i drugim korisnicima. Dokumenti su nosioci podataka, namenjeni su čuvanju i prenosu informacija koje imaju proizvoljni oblik i sadržaj. Pomoću njih organizacija komunicira sa svojom okolinom, i dokazuje usklađenost svog poslovanja sa standardima, preporukama, propisima i zakonima.

Sistem upravljanja dokumentima (DMS)
Sistem za upravljanje dokumentacijom (eng. Document Management System – DMS) je sveobuhvatno rešenje problema praćenja dokumenata.

Prednosti DMS-a:

Visok stepen automatizacije, efikasnosti i produktivnosti:

Brzo i efikasno distribuiranje i pristup dokumentima
Preglednost poslovanja
Koncentracija i dostupnost intelektualnog kapitala preduzeća
Centralizacija arhive, stalna dostupnost, sigurnost i nadzor
Olakšan rad sa klijentima i donošenje odluka
Bolja raspodela posla – veća efikasnost poslovanja
Veća konkurentnost
Veće zadovoljstvo komitenata
Podaci firme ::::.

service description:

Upravljanje dokumentacijom

Digitalni sistemi za upravljanje dokumentima prate celokupan životni ciklus dokumenata. PROZONE softverska rešenja iz oblasti upravljanja dokumentima omogućavaju kompanijama digitalnu transformaciju kompanije, povećavaju performanse i smajujući operativne troškove poslovanja.

Usluge:

rukovanje fizičkim skladištenjem dokumenata
organizaciju dokumenata u logičke strukture
rukovanje životnim ciklusom dokumenata
akcije za rad sa dokumentima
digitalizaciju papirne dokumentacije
pretraživanje dokumenata
digitalno pospisivanje dokumenata
kontrolu pristupa dokumentima
arhiviranje dokumenata
podršku za razmenu i deljenje podataka
podršku za kolaboraciju više učesnika
podršku za definisanje poslovnih procesa (workflow)
automatske procedure za vođenje poslovnih procesa
beleženje svih događaja u radu sa dokumentima
notifikacije o događajima u sistemu
Podaci firme ::::.

service description:

Extreme d.o.o. je osnovan 1996. godine i od samog početka se bavimo softverom.

Naš cilj je da pomognemo firmama u svakom od koraka koje nabavka softvera podrazumeva: analizi sadašnjih i budućih potreba preduzeća, proceni isplativosti investicije, obuci korisnika, održavanju softverskih licenci i tehničkoj podršci.

Arhiviranje dokumentacije
Upravljanje dokumentacijom
Elektronsko upravljanje dokumentacijom ...

Podaci firme ::::.

service description:

Sistemi za upravljanje dokumentacijom

Sistemi menadžmenta​
Bezbednost hrane​
Bezbednost proizvoda​​
Industrija i energetika​
Mobilnost i Železnica​​
Edukacija
Podaci firme ::::.
Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-84
Niš, 18000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Upravljanje dokumentacijom


Kancelarijsko poslovanje u svakom preduzeću ili ustanovi podrazumeva i rad sa velikom količinom papirne dokumentacije. Rešenje ovih problema nudimo u vidu softvera za upravljanje dokumentacijom. Softver objedinjuje skeniranu papirnu dokumentaciju sa ostalom elektronskom dokumentacijom, pružajući na taj način korisniku integrisane informacije celog preduzeća na jednom mestu, kao i mogućnost da nastavak poslovanja vodi elektronski.

Naše rešenje za upravljanje dokumentacijom:

ELDOK - sistem za upravljanje elektronskim dokumentima (Web i Windows)

ArchiMed - namenjen radu sa medicinskom dokumentacijom (Web i Windows)

WEBib - sistem za dokumente, namenjen pre svega bibliotekama (Web i Windows)
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Upravljanje dokumentima

Elektronsko upravljanje dokumentima

Arhiviranje dokumenata


Pomoću aplikativnih softverskih rešenja mogućnost unosa dokumenata različitih formata je neograničen i jednostavan, bilo da se radi o skeniranom (ulaznom) ili dokumentu u izvorno elektronskom obliku (izlaznom). Jednom uneta i obrađena dokumenta mogu biti odložena u arhivu u papirnom obliku, jer je njihova dostupnost zagarantovana u svakom trenutku putem DMS softvera. Uvođenjem ovakvih sistema zauvek stajemo na put mukotrpnim pretragama registara, polica i naslaganih fascikli po stolovima.
Kompletna dokumentacija se čuva u jedinstvenom skladištuu elektronskom obliku, čije pretraživanje se može vršiti jednostavno, brzo i bezbedno. Pristup dokumentima se određuje na osnovu njihove klasifikacije i dodele prava korišćenja korisnicima ili korisničkim grupama, čime se eliminiše mogućnost neautorizovanih pristupa ili kopiranja poverljivih dokumenata.
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Elektronsko (digitalno) arhiviranje

Prebacivanje sa papira u digitalni oblik radi skladištenja i pristupa
Pruzamo svojim klijentima mogućnost da svoju poslovnu dokumentaciju bez obzira na količinu prebace u bilo koji elektronski format kao što je JPG, PDF, TIFF, GIF i na taj način omogućuje svojim klijentima da upravljaju dokumentacijom u elektronskom obliku. Samo ovlašćene osobe imaju pristup Iron Trust-ovom sistemu za upravljanje dokumentima preko internata, gde mogu da vrše pregled dokumentacije, pretragu, preuzimanje i štampanje. Pristup je dostupan 24 sata sa bilo koje lokacije gde se klijent nalazi.

Fizičko arhiviranje dokumentacije
Trenutno raspolažemo sa četiri savremena tehnološka arhivska depoa, dva koja se nalaze na Kipru i dva u Srbiji, što omogućava njenim klijentima da svoj kancelarijski prostor iskoriste za neke druge potrebe i da smanje vreme koje im je potrebno da bi pronašli odgovarajući dokument koji im je potreban.
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Arhiviranje dokumenata

Arhiv čuva raznih organizacija, a može biti ili fizički ili digitalni.
Iako arhive su različita od knjižnica, mnogo biblioteke sadrže arhivima kao dobro. Vrste dokumenata koji se nalazi u arhivima variraju ovisno o vrsti organizacije nadzor njima. Organizacija i vlada često su držali arhivima koji se odnose na njihove povijesti, istraživačke institucije, kao što su sveučilišta, drže dokumenta arhive za istraživanje (osobito povijesna), i poduzeća voditi evidencije financijskih transakcija. Oni u pravne, medicinske, i financijski sektor imaju posebno morati voditi opsežne evidencije.
OCR Kartoteka

Fizička arhiva često jednostavno sastoji od papirnatih dokumenata. Naravno, tu su pitanja sa papira, posebno iz dugoročne perspektive za pohranu. Kalup, plijesan, vlagu te nepravilnog rukovanja sve dokumente može uništiti. Nema garancije da će preživjeti papirnate dokumente, čak iu kratkom roku. Zbog toga, mikrooblici su razvijeni. Mikrooblici sadrže microreproduction dokumenata, i uvijek su izrađene od materijala otpornije od papira. Njihov malen veličina pomoć za nuždu njima lakši to priče od papirnatih dokumenata, te su daleko manje osjetljiv na oštećenja. Dvije najčešće vrste su mikrooblici mikrofilmova i mikrofiš, koji su vitla i tanke ploče respektivno. Mikrooblici zahtijevaju prostran opremu za pregled.
Digitalni arhiviranje dokumenata

Podaci firme ::::.

Stara Pazova, 22300
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

REISSWOLF Serbia » SERVISI » Fizičko arhiviranje dokumentacije

FIZIČKO ARHIVIRANJEMi brinemo o Vašoj dokumentaciji, Vi brinite o Vašem poslu REISSWOLF preuzima klijentovu poverljivu dokumentaciju, smešta je u arhivu i evidentira u sistemu upravljanja dokumentacijom koji je zasnovan na bar-kod registraciji. Način strukturiranja i obeležavanja dokumentacije je takav da omogućava klijentu direktan pristup arhivi.
Mi preuzimamo odgovornost za praćenje rokova za obavezno čuvanje dokumentacije i nudimo vrhunsko softversko rešenje za arhiviranje, specijalno razvijen softver RWAS.
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

SCANDOCS arhiviranje dokumentacije
Scandocs je aplikacija za Dokument Menadžment i Arhiviranje. Osnovna funkcija mu se ogleda u administriranju rada organizacije, praćenju ulaza i izlaza dokumenata. Namenjen je svim vrstama preduzeća i organizacija koje evidentiraju i prate veliki broj dokumenata, akata, pošte, itd..

Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Digitalno arhiviranje dokumenata:

Upotrebom DMS u SP ne morate više da pretražujete gomile papira po različitim registratorima, već se sva dokumenta nalaze u digitalnom formatu. Na taj način poslovni izveštaji, ugovori i fakture postaju lako dostupni svima i brzo se pretražuju. Modern Office Vam pruža i uslugu digatalizovanja vaših arhiva.
Brza pretraga dokumenata?

DMS brza pretraga Vam omogućava da pretražujete prema rečima u nazivu i sadržaju dokumenta, prema kreatoru teksta ili datumu kreiranja ili izmene.
Organizacija dokumenata?


Podaci firme ::::.

service description:

Kancelarijski i reklamni materijal, birooprema:
Papiri, koverte, sveske
Arhiviranje dokumenata
Stoni pribor
Računari i oprema
Toneri, kertridži, filmovi
Birooprema
Prezentacija
Piće i kafa
Sredstva za higijenu
Reklamni materijal
Zaštitna oprema


Arhiviranje dokumenata - PODKATEGORIJE
Registratori i pregradni kartoni
Fascikle i folije
Torbe, mape i držači papira
Police i ormarići za dokumenta
Telefonski imenici, vizitari
Podaci firme ::::.
Vardarska 29
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Sistemi arhiviranja

Najčešći oblik podataka koja se danas skladište predstavljaju nepromenjljivi sadržaj, odnosno digitalnu informaciju u njenoj krajnjoj formi, koja se dalje neće menjati kao što su: Ugovori, medicinski podaci, skenirani finansijski dokumenti itd. Količina ovakvog oblika podataka je ogromna I eksponencijalno se uvećavasvakoga dana.

EMC Centera predstavlja IP network storage platformu specijalno dizajniranu za aktivno, digitalno arhiviranje sadržaja koji se ne menja. Ovakvim rešenjem sadržaju se garantuje autentičnost, redudantnost I jednostavnost pristupa. Platforma je potpuno otvorena, kompatibilna sa svim tipovima podataka i aplikacijama, a sa druge strane potpuno nezavisna od infrastrukture sa kojima se povezuje. Rešenje poseuje WORM (Write Once Read Many times) certifikat, koji garantuje nepromenjlinost sadržaja. Drugim rečima, ako korisnik tako želi jednom stavljeni podatak na Centeru se ne može obrisati ili promeniti dok god postoji definisano vreme trajanja zaštite tog podatka ili grupe podataka. Uz to, sistem garantuje mogućnost nadogradnje u budućnosti.
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Total Office Printing solutions zasniva se na nekoliko jednostavnih principa koji garantuju da će svaki toner i kertridž koji kupite završiti u štampaču za koji je poručen i da će odštampati broj strana koji je predvideo proizvođač.

TOP SOLUTIONS GARANUJE UŠTEDU

Ovakvo jednostavno rešenje dovodi do drastičnog smanjenja troškova štampe u svakoj firmi. Po našim dosadašnjim iskustvima taj procenat kreće se od 30% pa sve do 50%! Postoje različiti paketi koji su prilagođeni korisnicima TOP Solutions usluga.

NOV PROIZVOD – AUTOMATSKO ARHIVIRANJE ŠTAMPE

Namena rešenja

Sistem upravljanja procesom auto – arhiviranja štampe omogućava menadžmentu uvid u sve odštampane dokumente u kompaniji. Svaki document, bez obzira na aplikaciju u kojoj je nastao i bez obzira na kom je uređaju za štampu odštampan, biće sačuvan u zaštićenom folderu. Arhivirani dokumenti se mogu enkriptovati i na taj način dodatno osigurati od naknadne modifikacije. Postavljanjem „vodenog žiga“ sa sadržajem po izboru, moguće je osigurati dokument od naknadne štampe i zloupotrebe.

Benefiti za klijenta

Sistem upravljanja procesom arhiviranja štampe pomaže kompanijama da:
• stabilizuju svoje poslovanje kroz struktuiranje dokumentacije,
• povežu dokumentaciju sa različitih lokacija na kojima se nalaze poslovne jedinice preduzeća,
• efikasnije i brže donose pravovremene odluke na osnovu validnih podataka,
• smanje troškove i na taj način iskoriste svoje konkurentske prednosti i mogućnosti na tržištu.
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Zašto je sistem za upravljanje dokumentima važan?

Da li ste ikada imali problem da pronađete vaša dokumenta? Hitno vam je potrebna faktura od pre dve godine, a vi nemate ideju gde, u kom registratoru se nalaze fakture iz 2009. godine. Koliko puta ste izgubili sate i sate na traženje nekog dokumenta u pretrpanoj arhivi papira?

Sve ove, a i još mnogo problema vrlo jednostavno rešava sistem za upravljanje dokumentima poznatiji kao DMS (engl. Document Management System). Definicija sa wikipedia.org govori nam da je dokument menadžment sistem skup programa za praćenje i arhiviranje elektronskih i papirnih dokumenata u odgovarajuću bazu podataka.
Podaci firme ::::.

Čačak , 32100
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:DOCUS nudi savremena rešenja za kreiranje digitalnih arhiva. Naše višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti nam daje mogućnost da korisniku ponudimo rešenje optimalno prilagođeno svakom poslovnom okruženju ili organizaciji. Bilo da se radi o jednostavnom skeniranju dokumentacije ili o kreiranju potpunih digitalnih sistema za arhiviranje mi Vam nudimo kompletna rešenja od hardvera neophodnog za rad ovakvih sistema pa do softvera prilagođenog konkretnim zahtevima. Uvođenje jednog ovakovog sistema je proces koji zahteva vreme, ali koji vrlo brzo daje rezultate kroz povećanje poslovne efikasnosti i istovremeno smanjenje troškova arhiviranja i distribucije dokumenata.
Podaci firme ::::.
Jovana Rajića 12
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Usluge
HSM informatika sastoji se trenutno od tri ekipe vrhunskih stručnjaka postepeno šireći područja specijalizacije.
U područjima koja pokrivamo, naša je misija i cilj svojim poslovnim partnerima i korisnicima ponuditi cjelovita, integrirana rješenja u vidu stručnog savjetovanja, prodaje i najma opreme, kao i tehničke podrške.

Iznajmljivanje prezentacijske opreme


Arhiviranje elektronskih dokumenata znatno je efikasnije od arhiviranja papirnih dokumenata. Postavlja manje zahteve za troškovima i infrastrukturom, te omogućava brzo i jednostavno pretraživanje i pronalaženje traženih dokumenata. Preduslov za uspešno uspostavljanje arhive elektronskih dokumenata je kvalitetan programski sistem na kom se temelji i odgovarajući format u kojem se dokumenti čuvaju.
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE DOKUMENATA NA MAGNETNO-OPTIČKE DISKOVE

Idealno rešenje za trajno arhiviranje poslovne dokumentacijeSuština rešenja je elektronsko arhiviranje poslovnih dokumenata na magnetno-optičke diskove malih dimenzija (3,5") kapaciteta 2,3 Gb sa vekom trajanja od 70 godina i vrlo niskom cenom koštanja arhiviranja podataka (0,01$/Mb) u odnosu na ostale elektronske medije. Podaci smešteni na magnetno-optičke diskove su bezbedni od virusa, i svih spoljnih uticaja kao što su vlaga, prašina, UV zračenje, magnetno zračenje, X-zraci. Magnetno-optički diskoivi imaju mogućnost neograničenog ponovnog upisa podataka kao i veliku brzinu i lakoću pristupa arhiviranoj dokumentaciji.

Magnetno-optičke uređaje za arhiviranje dokumentacije nudimo u kombinaciji sa Fujitsu Document Scenner fi-4120C izuzetnih karakteristika. To je Color Document scaner sa SCSI ili USB konekcijom, A4 formata, sa ADF (automatic document feeder), duplex (obostrano skeniranje) brzine do 25 strana-minut. Takođe možemo da Vam ponudimo čitavu gamu Fujitsu A4 i A3 skenera brzine i preko 100 strana-minut kao što je Fujitsu Document Scanner M4099D.

Facebook